2010/12/21

[iphone] my first day in Melbourne...

      

      

      
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      
      
      

這是我到達Melbourne的第一天...買了電話卡知道原來facebook不用錢可以無限使用, 所以就一直用iphone拍拍拍...因為可以不用錢立刻分享到facebook去...哈...
Melbourne的街道含有古今建築融合的風格...我很喜歡...雖然第一天天氣不好...下雨又冷...不過突然又會跑出藍天...奇怪...所以呢, 我還是拍了不少...第一次一直用手機拍...感覺也不錯~

沒有留言:

發佈留言